CENTRUM INFORMACÍ

Máte otázky týkající se doručení, výměny a vrácení, reklamace anebo rozměrů? Easy, na všechny Vám odpovíme. Vyberte odpovídající záložku a najdete informace, které Vás zajímají.

Realizace objednávek – možné opoždění v doručení

Snažíme se ze všech sil, aby jste svou objednávku obdrželi v termínu. Jednak může nastat opoždění s dodáním zásilky, které se snažíme minimalizovat, jak jen to je možné. Prosíme o pochopení – je to pro nás všechny zcela nová situace.

Doporučujeme za všechny objednávky platit bezpečně online

VÝMĚNA A VRÁCENÍ
VÝMĚNA DO 30 DNÍ
V termínu do 30 dnů od data doručení zásilky Vám bez problémů vyměníme produkt koupený v internetovém obchodě Sizeer.cz .

Jak postupovat při výměně produktů
Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

výměna ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na území České republiky (seznam prodejen najdete zde )
 1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat výměnu.
 2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kterou jste obdrželi na svůj e‍-‍mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
 3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek používání).
výměna odesláním na adresu
 1. Vyplňte Formulář výměny‍/‍vrácení zboží, který jste obdrželi na svůj e‍-‍mail.
 2. Produkt spolu s formulářem výměny/vrácení zboží a fakturou pošlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od data obdržení zásilky.
 3. Produkt, který posíláte na výměnu, musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek používání).
 4. Náklady za odeslání produktu hradí Zákazník.
 5. Nejčastějším důvodem výměny je nesprávně zvolená velikost obuvi nebo oblečení.
 6. Po obdržení zásilky Vám během několika dnů zašleme požadovaný produkt!
  Zboží zasílejte na adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  (s doporučenou poznámkou „Výměna produktu“)
STÁHNĚTE SI FORLUMÁŘ VÝMĚNY
VRÁCENÍ DO 30 DNÍ
Zákazník má nárok odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 30 dní od dne převzetí zboží.
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným Prodejci na korespondenční adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  nebo na emailové adrese:
  obchod@sizeer.cz
  (s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)
 3. Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, která je Přílohou č. 1. Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případě odstoupení Spotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení od smlouvy.
 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.
 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.

Jak postupovat v případě vrácení produktů
Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

vrácení ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na území České republiky (seznam prodejen najdete zde )
 1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat vrácení.
 2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kterou jste obdrželi na svůj e-mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
 3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek používání).
vrácení odesláním na adresu
 1. Vyplňte Formulář výměny/vrácení zboží, který jste obdrželi na svůj e‍-‍mail.
 2. Zboží spolu s fakturou a vyplněným formulářem odešlete na adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  nebo na emailové adrese:
  obchod@sizeer.cz
  (s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)
 3. Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmí být poničen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácený Produkt před uplynutím 30 denní lhůty.
 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.
 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.
 7. Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt převodem na účet, nevyjádří-li Spotřebitel požadavek s jiným řešením. Spotřebitel nenese žádné další náklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal.
 8. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktu v případě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i v případě, kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku.
 9. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, že Produkt, na něž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí být poničen či opotřebován. Zákazník je v takovém případě povinen zacházet s Produktem pouze v takovém rozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně SIZEER (např. Zákazník je oprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle odst. 1.
 11. Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení odst. 2 až 5 a 7 až 9. Zákazník a Prodejce jsou si povinni navzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání Produktu Prodejci v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy, za podmínek uvedených v odst. 10, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do 14 dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku.
  Bližší informace naleznete v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU SIZEER .
  STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ VRÁCENÍ
REKLAMACE
2 ROKY NA REKLAMACI V SIZEER.CZ
Krátký návod, jak můžete podávat reklamaci zboží:
 1. Vyplňte reklamační formulář
 2. Odeslat reklamovaný produkt společně s formulářem na níže uvedenou adresu.
 3. Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.
 4. V případě odůvodněné reklamace poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno na jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. z důvodu vyčerpání zásob), obchod vrátí Zákazníkovi ekvivalent ceny produktu nebo nabídne jiné zboží dostupné v obchodě.
Pamatujte:
 1. Eshop nepřijímá zásilky odesílané na dobírku.
  Dodací adresa pro reklamaci zboží:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  (s doporučenou poznámkou – „reklamace zboží“)
  STÁHNĚTE SI REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
 2. Na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma umožňující řešení mimosoudních sporů mezi spotřebitelem a obchodníkem on-line (tzv. platforma ODR). Na těchto internetových stránkách se může spotřebitel seznámit s všeobecnými informacemi ohledně způsobů řešení sporů vzniklých uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu bez účasti soudu (např. medializací nebo rozhodčím řízením). Prostřednictvím platformy se můžete rovněž se svou stížností obrátit na subjekty, které se zabývají alternativním řešením sporů a přiložit odpovídající dokumenty.
  MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o. nemá v případě sporu povinnost ani záměr se účastnit rozhodčího řízení.
NÁKLADY NA DORUČENÍ
Doručení zdarma od 1 300
Při objednávce v hodnotě do 1 300 Kč platí zákazník za doručení zásilky dle níže uvedeného ceníku. V případě objednávky za min. 1 300 Kč je doručení zdarma.
Hodnota objednávky Česká pošta DHL/PPL
Do 1 300 Kč 129 Kč 69 Kč
Od 1 300 Kč 0 Kč 0 Kč

Uvedené ceny platí od 20. 5. 2019

Členové SizeerClubu mají doručení zdarma bez ohledu na hodnotu objednávky.

ZPŮSOBY DORUČENÍ
Kurýr a Česká pošta

Všechny objednávky provedené v eshopu Sizeer.cz jsou zasílány Českou poštou a společností DPD.

Naše produkty doručujeme pouze na území České republiky. Pokud nemáte adresu bydliště na území České republiky, uveďte jinou adresu na území České republiky.

Užitečné informace:
 • dodací lhůta činí 2 až 6 pracovní dny, počínaje dnem odeslání potvrzení Zákazníkovi o realizaci Objednávky,
 • vynaložíme veškeré úsilí, aby objednávky přijaté k realizaci v pracovní dny do 13:00 hodin, byly doručeny během dvou pracovních dní,
 • doručovatelem je Česká pošta: www.ceskaposta.cz a společnost DPD: https://www.dpd.com/cz,
 • Zákaznický servis ČP: tel. 800 104 410 (od pondělí do pátku 7:00 – 19:00 hod. a v sobotu 8:00 – 12:00 hod.).
 • Zákaznický servis DPD: tel. 225 373 373* (od pondělí do pátku 7:00 – 18:00 hod.), e-mail: info@dpd.cz.
 • Důležité: Jestli při odebírání zásilky postřehnete, že Váš balík byl otevírán nebo jeho balení je poškozeno, máte možnost během přebírání, za přítomnosti kurýra, sepsat reklamační protokol. Pomůže a usnadní nám to pozdější vyhodnocení reklamace.
TABULKY VELIKOSTÍ
ŽENA
NIKE
DÁMSKÉ BOTY
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EU 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
DÁMSKÉ ODĚVY [cm]
VELIKOST XS S M L
VÝŠKA 158 163 168 173
OBVOD HRUDNÍKU 76-83 83-90 90-97 97-104
OBVOD PASU 60-67 67-74 74-81 81-88
OBVOD BOKŮ 84-91 91-98 98-105 105-112
DÁMSKÉ PONOŽKY
VELIKOST XS S M L XL
VELIKOST BOTY EU 30-34 35-38 38-42 42-46 46-50
DÉLKA CHODIDLA V CM 21-21,5 21,5-24,5 24,5-27 27-30 30-33,5
REEBOK
DÁMSKÉ BOTY
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
PUMA
OBUWIE DAMSKIE
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EU 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
ADIDAS
DÁMSKÉ BOTY
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 35 1 / 3 36 36 2 / 3 37 1 / 3 38 38 2 / 3 39 1 / 3 40 40 2 / 3 41 1 / 3 42 42 2 / 3 43 1 / 3 44 44 2 / 3
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
DÁMSKÉ ODĚVY [cm]
VELIKOST XS S M L XL
OBVOD HRUDNÍKU 88 92 96 100 104
OBVOD BOKŮ 92 96 100 104 108
VÝŠKA 158 164 170 176 182
TIMBERLAND
DÁMSKÉ BOTY
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 42
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
MUŽ
NIKE
PÁNSKÉ BOTY
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
PÁNSKÉ ODĚVY [cm]
VELIKOST M L XL XXL
VÝŠKA 178 183 188 193
OBVOD HRUDNÍKU 96-104 104-112 112-124 124-136
OBVOD PASU 81-89 89-97 97-109 109-121
OBVOD BOKŮ 96-104 104-112 112-120 120-128
PÁNSKÉ PONOŽKY
VELIKOST XS S M L XL
VELIKOST BOTY EU 30-34 35-38 38-42 42-46 46-50
DÉLKA CHODIDLA V CM 21-21,5 21,5-24,5 24,5-27 27-30 30-33,5
REEBOK
PÁNSKÉ BOTY
US 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 49 50
CM 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
PUMA
PÁNSKÉ BOTY
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
PÁNSKÉ ODĚVY [cm]
VELIKOST XS S M L XL XXL XXXL
OBVOD HRUDNÍKU 84 92 100 108 116 124 132
OBVOD PASU 76 82 88 96 104 114 124
ADIDAS
PÁNSKÉ BOTY
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 38 2 / 3 39 1 / 3 40 40 2 / 3 41 1 / 3 42 42 2 / 3 43 1 / 3 44 44 2 / 3 45 1 / 3 46 46 2 / 3 47 1 / 3 48 48 2 / 3 49 1 / 3 50 50 2 / 3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
PÁNSKÉ ODĚVY [cm]
VELIKOST XS S M L XL XXL
OBVOD HRUDNÍKU 88 92 96 100 104 108
OBVOD PASU 74 78 82 86 90 94
VÝŠKA 164 170 176 182 188 192
TIMBERLAND
PÁNSKÉ BOTY
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
DÍTĚ
NIKE
DĚTSKÉ BOTY
US 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5
DĚTSKÉ BOTY
US 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y
EU 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36
CM 16,5 17 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
DĚTSKÉ BOTY
US 1C 1,5C 2C 2,5C 3C 3,5C 4C 4,5C 5C 5,5C 6C 6,5C 7C 7,5C 8C 8,5C 9C 9,5C 10C
EU 16 16,5 17 18 18,5 19 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27
CM 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
PUMA
DĚTSKÉ BOTY
US 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40
CM 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
DĚTSKÉ BOTY
US 10 11 12 12,5 13 1 1,5 2
EU 27 28 29 30 31 32 32,5 33
CM 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
DĚTSKÉ BOTY
US 3 4 5 5,5 6 7 8 9 9,5
EU 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CM 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
ADIDAS
DĚTSKÉ BOTY
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 35,5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
CM 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25
DĚTSKÉ BOTY
US 10,5k 11k 11,5k 12k 12,5k 13k 13,5k 1 1,5 2 2,5 3
EU 28 28,5 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35
CM 16,6 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2
DĚTSKÉ BOTY
US 1k 2k 3k 4k 5k 5,5k 6k 6,5k 7k 7,5k 8k 8,5k 9k 9,5k 10k
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27
CM 8,1 9 9,8 10,6 11,5 12,3 12,8 13,2 13,6 14 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1
TIMBERLAND
DĚTSKÉ BOTY
US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 40
CM 21,5 22 22,5 23 23 23,5 24 24,5 25
DĚTSKÉ BOTY
US 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3
EU 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35
CM 18,5 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5
DĚTSKÉ BOTY
US 0 1 2 2,5 3 3,5
EU 15 16 17 18 18,5 19
CM 8 9 9,5 10 10,5 11
ČAS REALIZACE OBJEDNÁVEK
SNAŽÍME SE ZE VŠECH SIL, ABY JSTE SVOU OBJEDNÁVKU OBDRŽELI V TERMÍNU.
JEDNAK MŮŽE NASTAT OPOŽDĚNÍ S DODÁNÍM ZÁSILKY, KTERÉ SE SNAŽÍME MINIMALIZOVAT, JAK JEN TO JE MOŽNÉ. PROSÍME O POCHOPENÍ – JE TO PRO NÁS VŠECHNY ZCELA NOVÁ SITUACE.

2 – 6 PRACOVNÍ DNY
Standartní čas realizace objednávky je od 2 do 6 pracovních dnů ode dne zaslání potvrzení Zákazníkovi ohledně uzavření smlouvy s Prodejcem.
Druhý termín doručení

Pokud Vás kurýr nezastihne na uvedené adrese dodání, ponechá avízo s informací o opětovném termínu doručování nebo s informacemi, kde a kdy je možné zásilku osobně převzít.

JAK NAKUPOVAT
MENU – vyhledávejte produkty dle:

Pohlaví, značky, kategorie, akce, novinek

VYHLEDÁVAČ – hledejte dle názvu / typu / kódu produktu
 • jestli výsledky vyhledávání nebudou vyhovující, zkuste jinak zformulovat otázku (např. namísto "balerínky", napište "baleríny'),
 • čím kratší dotaz vepíšeme do vyhledávače, tím větší je šance na nalezení produktu, který hledáte.
FILTRY

Můžete zúžit výsledky vyhledávání filtrováním vlastností produktu.

VYBERTE ROZMĚR
Rozměry viditelné na kartě produktu, to jsou oficiální tabulky rozměrů producenta.
DODEJTE DO KOŠÍKU
Přidat do košíku

Vyberte si svůj rozměr produktu a klikněte na „PŘIDAT DO KOŠÍKU”.

Minikošík

Aktuální obsah svého košíku si můžete kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonku „Váš košík“ v pravém horním rohu.

[script]$(document).ready(function(){$('.si-topic.si-switch').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).next('.si-article').animate({height:'toggle'});if ($(this).hasClass('active') === true) {$(this).parent().next('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').addClass('si-border-top');} else {$(this).parent().next('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').removeClass('si-border-top');}if ($(this).hasClass('si-brand-name') === true) {setTimeout(addIcon, 250);}});$('#si-last-topic').click(function(){$(this).toggleClass('si-border-bottom');});$('.si-summary-link').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).parent().siblings('.si-details').toggle();if ($(this).hasClass('active') === true) {$(this).html('Zwiń');} else {$(this).html($(this).attr('data-text'));}});$('#si-size-table-button').click(function(){$(this).closest('.si-article').animate({height:'toggle'});$('#si-last-topic').toggleClass('si-border-bottom');var s = $(this).closest('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').toggleClass('active');var t = $('#si-sizes-topic');if ($(t).hasClass('active') === false) {$(t).toggleClass('active');$(t).next('.si-article').animate({height:'toggle'});}});window.addEventListener('resize', addIcon);function addIcon() {var tabHolders = document.getElementsByClassName('si-table-holder');var i;for (i = 0; i < tabHolders.length; i++) {if (tabHolders[i].scrollWidth !== undefined && tabHolders[i].scrollWidth !== false && (tabHolders[i].scrollWidth > (screen.width - 16) || tabHolders[i].scrollWidth > tabHolders[i].offsetWidth && screen.width < 1200)){tabHolders[i].firstElementChild.classList.add('si-scrollable');} else {tabHolders[i].firstElementChild.classList.remove('si-scrollable');}}}});[/script]

Tato stránka používá cookies. Přečtěte si více o záměru jejich použití a změně nastavení ve svém prohlížeči. Prohlížením této stránky souhlasíte na používání cookies, shodně s aktuálním nastavením prohlížeče.

Dobře, rozumím
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').attr('required', '');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').removeAttr('required');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').removeAttr('required');}});});[/script]