CENTRUM INFORMACÍ

Máte otázky týkající se doručení, výměny a vrácení, reklamace anebo rozměrů? Easy, na všechny Vámodpovíme.Vyberte odpovídající záložku a najdete informace, které Vás zajímají.

VÝMĚNA A VRÁCENÍ
VÝMĚNA DO 30 DNÍ
V termínu do 30 dnů od data doručení zásilky Vám bezproblémůvyměníme produkt koupený v internetovém obchoděSizeer.cz . U VŠECH OBJEDNÁVEK ZREALIZOVANÝCH OD 22. 9., PRODLUŽUJEME MOŽNOST VRÁCENÍ DO KONCE LISTOPADU.

Jak postupovat při výměně produktů
Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

výměna ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na území Českérepubliky(seznam prodejen najdetezde)
 1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat výměnu.
 2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kteroujsteobdrželi na svůj e‍-‍mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
 3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu (s visačkami abezznámek používání).
výměna odesláním na adresu
 1. Vyplňte Formulář výměny‍/‍vrácení zboží, který jste obdrželinasvůj e‍-‍mail.
 2. Produkt spolu s formulářem výměny/vrácení zboží a fakturoupošletena níže uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od data obdržení zásilky.
 3. Produkt, který posíláte na výměnu, musí být v původním stavu(svisačkami a bez známek používání).
 4. Náklady za odeslání produktu hradí Zákazník.
 5. Nejčastějším důvodem výměny je nesprávně zvolená velikostobuvinebo oblečení.
 6. Po obdržení zásilky Vám během několika dnů zašlemepožadovanýprodukt!
  Zboží zasílejte na adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  (s doporučenou poznámkou „Výměna produktu“)
STÁHNĚTE SI FORLUMÁŘ VÝMĚNY
VRÁCENÍ DO 30 DNÍ
Zákazník má nárok odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodudo30 dní od dne převzetí zboží. U VŠECH OBJEDNÁVEK ZREALIZOVANÝCH OD 22. 9., PRODLUŽUJEME MOŽNOST VRÁCENÍ DO KONCE LISTOPADU.
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedenídůvoduve lhůtě 30 dní ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemnýmprohlášenímadresovaným Prodejci na korespondenční adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  nebo na emailové adrese:
  obchod@sizeer.cz
  (s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)
 3. Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy,kteráje Přílohou č. 1. Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případěodstoupeníSpotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textovépodoběpřijetí takového odstoupení od smlouvy.
 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné,abySpotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůtynaodstoupení od Kupní smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu,zanikáKupní smlouva od svého počátku.
 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a tobezzbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupeníodKupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.

Jak postupovat v případě vrácení produktů
Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

vrácení ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na územíČeskérepubliky(seznam prodejen najdetezde)
 1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat vrácení.
 2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kteroujsteobdrželi na svůj e-mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
 3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu (s visačkami abezznámek používání).
vrácení odesláním na adresu
 1. Vyplňte Formulář výměny/vrácení zboží, který jste obdrželi nasvůje‍-‍mail.
 2. Zboží spolu s fakturou a vyplněným formulářem odešlete na adresu:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  nebo na emailové adrese:
  obchod@sizeer.cz
  (s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)
 3. Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do30dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmíbýtponičen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácenýProduktpřed uplynutím 30 denní lhůty.
 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné,abySpotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůtynaodstoupení od Kupní smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu,zanikáKupní smlouva od svého počátku.
 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a tobezzbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupeníodKupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.
 7. Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt převodem naúčet,nevyjádří-li Spotřebitel požadavek s jiným řešením. Spotřebitel nenese žádnédalšínáklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupnísmlouvy,Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, nežmuSpotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal.
 8. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktuvpřípadě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i vpřípadě,kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.Prodejcesi vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku.
 9. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnotyProduktu,které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s nímnakládats ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvydleodst. 1 umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bezuvedenídůvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, žeProdukt, naněž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí býtponičen čiopotřebován. Zákazník je v takovém případě povinen zacházet s Produktem pouzev takovémrozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně SIZEER (např. Zákazníkjeoprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit odKupnísmlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitelenaodstoupení od smlouvy dle odst. 1.
 11. Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvybezuvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijíseobdobně ustanovení odst. 2 až 5 a 7 až 9. Zákazník a Prodejce jsou sipovinninavzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání ProduktuProdejci vsouvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazujeprávonepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy,zapodmínek uvedených v odst. 10, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do14dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku.
  Bližší informace naleznete vOBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHOOBCHODUSIZEER.
  STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ VRÁCENÍ
REKLAMACE
2 ROKY NA REKLAMACI VSIZEER.CZ
Krátký návod, jak můžete podávat reklamaci zboží:
 1. Vyplňte reklamační formulář
 2. Odeslat reklamovaný produkt společně s formulářem na nížeuvedenouadresu.
 3. Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu,nejpozdějido 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.
 4. V případě odůvodněné reklamace poškozené zboží bude opravenonebovyměněno na jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. z důvoduvyčerpánízásob), obchod vrátí Zákazníkovi ekvivalent ceny produktu nebo nabídne jinézbožídostupné v obchodě.
Pamatujte:
 1. Eshop nepřijímá zásilky odesílané na dobírku.
  Dodací adresa pro reklamaci zboží:
  Marketing Investment Group Czech s.r.o.
  INTERNETOVÝ OBCHOD SIZEER CZ
  SKLAD OLZALOGISTIC
  ul. PFB 2
  73701 Český Těšín
  (s doporučenou poznámkou – „reklamace zboží“)
  STÁHNĚTE SI REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
 2. Na stránkáchhttp://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma umožňující řešení mimosoudních sporů mezi spotřebitelemaobchodníkem on-line (tzv. platforma ODR). Na těchto internetových stránkách semůžespotřebitel seznámit s všeobecnými informacemi ohledně způsobů řešení sporůvzniklýchuzavřením smlouvy prostřednictvím internetu bez účasti soudu (např. medializacíneborozhodčím řízením). Prostřednictvím platformy se můžete rovněž se svou stížnostíobrátitna subjekty, které se zabývají alternativním řešením sporů a přiložitodpovídajícídokumenty.
  MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o. nemá v případě sporu povinnost ani záměrseúčastnit rozhodčího řízení.
NÁKLADY NA DORUČENÍ
Doručení zdarma od 1 300
Při objednávce v hodnotě do 1 300Kčplatí zákazník za doručení zásilky dle níže uvedeného ceníku. V případě objednávky za min.1300 Kč je doručení zdarma.
Hodnota objednávkyČeská poštaDHL/PPL
Do 1 300 Kč129 Kč69 Kč
Od 1 300 Kč0 Kč0 Kč

Uvedené ceny platí od20. 5. 2019

Členové SizeerClubu mají doručení zdarma bez ohledu na hodnotu objednávky.

ZPŮSOBY DORUČENÍ
Kurýr a Česká pošta

Všechny objednávky provedené v eshopu Sizeer.cz jsou zasílány Českou poštouaspolečností DPD.

Naše produkty doručujeme pouze na území České republiky. Pokud nemáte adresu bydlištěnaúzemí České republiky, uveďte jinou adresu na území České republiky.

Užitečné informace:
 • dodací lhůta činí 2 až 6 pracovní dny, počínaje dnemodeslánípotvrzení Zákazníkovi o realizaci Objednávky,
 • vynaložíme veškeré úsilí, aby objednávky přijaté k realizacivpracovní dny do 13:00 hodin, byly doručeny během dvou pracovních dní,
 • doručovatelem je Česká pošta: www.ceskaposta.cz a společnost DPD:https://www.dpd.com/cz,
 • Zákaznický servis ČP: tel. 800 104 410 (od pondělí do pátku 7:00–19:00 hod. a v sobotu 8:00 – 12:00 hod.).
 • Zákaznický servis DPD: tel. 225 373 373* (od pondělí do pátku7:00– 18:00 hod.), e-mail: info@dpd.cz.
 • Důležité: Jestli při odebírání zásilky postřehnete, že Váš balík byl otevírán nebo jehobaleníje poškozeno,máte možnost během přebírání, za přítomnosti kurýra, sepsat reklamačníprotokol.Pomůže a usnadní nám to pozdější vyhodnocení reklamace.
ČAS REALIZACE OBJEDNÁVEK
2 – 6 PRACOVNÍ DNY
Standartní čas realizace objednávky je od 2 do 6 pracovníchdnůode dne zaslání potvrzení Zákazníkovi ohledně uzavření smlouvy s Prodejcem.
Druhý termín doručení

Pokud Vás kurýr nezastihne na uvedené adrese dodání, ponechá avízo s informacíoopětovném termínu doručování nebo s informacemi, kde a kdy je možné zásilkuosobněpřevzít.

JAK NAKUPOVAT
MENU – vyhledávejte produkty dle:

Pohlaví, značky, kategorie, akce, novinek

VYHLEDÁVAČ – hledejte dle názvu / typu / kódu produktu
 • jestli výsledky vyhledávání nebudou vyhovující, zkustejinakzformulovat otázku (např. namísto "balerínky", napište "baleríny'),
 • čím kratší dotaz vepíšeme do vyhledávače, tím větší je šancenanalezení produktu, který hledáte.
FILTRY

Můžete zúžit výsledky vyhledávání filtrováním vlastností produktu.

VYBERTE ROZMĚR
Rozměry viditelné na kartě produktu, to jsou oficiálnítabulkyrozměrů producenta.
DODEJTE DO KOŠÍKU
Přidat do košíku

Vyberte si svůj rozměr produktu a klikněte na „PŘIDAT DO KOŠÍKU”.

Minikošík

Aktuální obsah svého košíku si můžete kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonku„Váškošík“ v pravém horním rohu.

[script]$(document).ready(function(){$('.si-topic.si-switch').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).next('.si-article').animate({height:'toggle'});if ($(this).hasClass('active') === true) {$(this).parent().next('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').addClass('si-border-top');} else {$(this).parent().next('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').removeClass('si-border-top');}if ($(this).hasClass('si-brand-name') === true) {setTimeout(addIcon, 250);}});$('#si-last-topic').click(function(){$(this).toggleClass('si-border-bottom');});$('.si-summary-link').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).parent().siblings('.si-details').toggle();if ($(this).hasClass('active') === true) {$(this).html('<<');} else {$(this).html($(this).attr('data-text'));}});$('#si-size-table-button').click(function(){$(this).closest('.si-article').animate({height:'toggle'});$('#si-last-topic').toggleClass('si-border-bottom');var s = $(this).closest('.qa-section').children('.si-topic.si-switch').toggleClass('active');var t = $('#si-sizes-topic');if ($(t).hasClass('active') === false) {$(t).toggleClass('active');$(t).next('.si-article').animate({height:'toggle'});}});window.addEventListener('resize', addIcon);function addIcon() {var tabHolders = document.getElementsByClassName('si-table-holder');var i;for (i = 0; i < tabHolders.length; i++) {if (tabHolders[i].scrollWidth !== undefined && tabHolders[i].scrollWidth !== false && (tabHolders[i].scrollWidth > (screen.width - 16) || tabHolders[i].scrollWidth > tabHolders[i].offsetWidth && screen.width < 1200)){tabHolders[i].firstElementChild.classList.add('si-scrollable');} else {tabHolders[i].firstElementChild.classList.remove('si-scrollable');}}}});[/script]

Tato stránka používá cookies. Přečtěte si více o záměru jejich použití a změně nastavení ve svém prohlížeči. Prohlížením této stránky souhlasíte na používání cookies, shodně s aktuálním nastavením prohlížeče.

Dobře, rozumím
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').attr('required', '');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').removeAttr('required');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').removeAttr('required');}});});[/script]